İŞ ALANLARIMIZ || ABC Medya

İŞ ALANLARIMIZ

Geniş kitlelere hitap eden Doğan Grubu ve DK Grubu gazetelerinin reklam pazarlaması konusunda Doğrudan Medya Satış yöntemiyle kobilere hizmet vermekteyiz.

Ayrıca Kurumsal pazarlama ve Medya Planlama departmanlarımızla medyada yer alan tüm yayınlarla ilgili hizmet ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.
DMS (Doğrudan Medya Satış)

Türkiye’nin önde gelen gazeteleri Hürriyet, Posta, Milliyet, Vatan, Radikal ve Fanatik başta olmak üzere birçok medyada münferit yer almak isteyen reklamverenlere doğrudan hizmet veren DMS departmanımız, işletmelerin bütçelerini en efektif şekilde kullanarak doğru sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Doğrudan Medya Satışı yöntemiyle özellikle KOBİ’lerin reklam verme alışkanlıklarını arttırarak; ürün ve hizmetlerini ekonomik olarak tanıtmalarını sağlanması ve büyümelerine imkan yaratılması hedeflenmektedir. Şeffaf fiyatlandırma ve raporlama modeliyle reklamveren-medya arasında güvenli bir köprü görevi üstlenilmiştir.

Her yıl 5.000’den fazla firmayla yüz yüze görüşme imkanı bulan ekibimiz, yaklaşık 600 firmayı çeşitli medyayla buluşturmaktadır.

Medya Planlama ve Satın alma

Münferit satın almadan etkili medya planlamasına geçiş sürecinde olan reklamverenlere stratejik planlamadan başlayarak günlük planlama ve satın alma hizmeti verilmektedir.

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı, daha da önemlisi iletişim hedeflerine ulaşılması için daha çok reklam yapmak her zaman yeterli değildir. Burada önemli olan harcanacak bütçenin hangi yayın organında, nasıl ve ne oranda kullanılacağının bilinmesi, planlanması ve uygulanmasıdır.

MPSA konusunda uzmanlaşan şirketimiz; gazete, TV, radyo, dergi, açıkhava, internet ve sinemada TİAK, BİAK, RİAK, TGI gibi sektörel raporlamalardan faydalanarak etkin planlama ve satın alma yöntemlerini kullanmaktadır. Kullanılan mecradaki erişim verileri, geri dönüşler ve müşteri memnuniyeti değerlendirilerek daha etkin çalışma yöntemleri geliştirilmektedir.Stratejik Danışmanlık

Medyada reklam yeri almak, tanıtım çalışmalarının son noktasıdır. Bu noktaya gelene kadar yapılması gereken birçok işlem, özellikle pazarlama departmanları kadrosal anlamda yetersiz olan firmalar için ciddi bir külfet oluşturmaktadır. Kreatif çalışmalar için reklam ajansı bulmak, reklam filmi prodüksüyonu, medyadan haber desteği almak için pazarlama iletişimi ajansıyla anlaşmak ve en önemlisi markanın doğru konumlandırılmasını sağlamak ciddi kadrolar gerektirmektedir.

Birçok firmanın pazarlama konularına yeterince kaynak ve vakit ayıramamasına çözüm bulmak amacıyla, şirketimiz 2011 yılının ikinci yarısından itibaren reklamverenlerine stratejik danışmanlık hizmeti de vermeye başlamıştır. Bu hizmet çerçevesinde pazar araştırmaları yorumlanmakta; reklam ajansı, pazarlama iletişim ajansı ve prodüksiyon şirketi alternatifleri sunularak müşterilerimizin bütçelernii efektif bir şekilde değerlendirmesi sağlanmaktadır.
Diğer Grup Faaliyetlerimiz

ŞOK GAZETESİ

Yayın hayatına başladığı 2002 yılından bu yana halkın sevgilisi olan ve kısa sürede büyük bir okur kitlesine ulaşan ŞOK, her yönü ile farklı bir gazetedir. Diğer gazetelerin günlük gündem karmaşalarından uzak durup, onların gözünden kaçan çarpıcı haberleri sayfalarına taşıyan ŞOK, adı gibi okurunu şaşırtmayı çok iyi bilen, sevilen bir gazetedir.

İNTERNET YAYINCILIĞI

Fotospor.com: Fotospor.com, 28 Kasım 2005 tarihinde başladığı yayın hayatında seçkin kadrosuyla kısa zamanda büyük yol kat etti ve sporseverlerin gözdesi oldu. Fotospor.com’un yayına başlamasıyla birlikte emsal internet siteleri ile arasındaki farkı hızla kapatıp elektronik yayıncılık alanında yerini almıştır.

"Doğru ve ciddi habercilik" ilkesiyle yayınını sürdüren fotospor.com her geçen gün spor basınındaki varlığını daha ciddi olarak hissettirmeye devam edecek.

Gazetesok.com: Şok gazetesinin internet yayıncılığı ayağında etkili ve şaşırtıcı içeriğini paylaştığı site, magazin ve sağlık alanlarında yarattığı içerikle okuyucu kitlesini gün geçtikçe arttırmaktadır.